Зареждане...

shape shape shape shape

За нас

Мисия

Да предлагаме езикови услуги от най-високо качество и да стимулираме обучението през целия живот , т. нар. ‘Lifelong learning’.

Ценности

  • Качество: движени сме от непрекъснат стремеж за повишаване качеството на предлаганите езикови услуги.
  • Комуникация: общуваме активно и открито. Изграждаме доверие в нашите клиенти като спазваме поетите ангажименти.
  • Творчество и иновация: използваме съвременна методика и творчески подходи при обучението.
  • Отзивчивост: откликваме с готовност и гъвкавост към потребностите на нашите клиенти.
  • Почтеност: държим изключително много на почтеността в отношенията ни с клиенти и делови партньори. Изграждаме репутацията си  като се придържаме към най-високите етични стандарти и поведение.

Екип

Десислава Коларска

Десислава Коларска

Собственик и управител на езиков център ДЕВВА dessistoimcheva@abv.bg 0878110610

От 1996г. е отдадена на обучението по английски език във вички възрастови групи.

Квалификации:

Доктор по Педагогика

Магистър Английска филология

Магистър по начална и предучилищна педагогика

Бакалавър по икономика

Професионални квалификации по мениджмънд и учител по английски език

Десислава Раденкова

Десислава Раденкова

Административен директор

devakolarskiood@abv.bg

0889154565

Работи в езиков център ДЕВА от февруари 2005 г. Координира работата на всички педагогически специалисти.

Златка Петкова

Златка Петкова

Учител

devakolarskiood@abv.bg

0889154565

Обучава сновно среден и горен курс ученици; води вечерни курсове с възрасни; подготвя за яваване на ДЗИ.

Мария Игнатова

Мария Игнатова

Учител

devakolarskiood@abv.bg

0889154565

Обучава деца от предучилищна и начална училищна възраст!

Езиков център Дева Коларски

Изберете новия стандарт в езиковото обучение