Записване в курсове за ученици за 2018 – 2019 уч.г.

Ранно записване с преференциална цена – 18.06.2018г. – 29.06.2018г.

Редовно записване – 17.09.2018г. – 28.09.2018г.

Начало на учебната година: 01.10.2018г.

Край на учебната година: до 15.06.2019г.

Грипна ваканция

Уважаеми Родители, във връзка със следното СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГРАД СОФИЯ
„Столична РЗИ информира, че считано от 27.01.2018 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. вкл.“, Езиков Център Дева преустановява ГРУПОВИТЕ учебни занимания за горецитирания период. Децата са на английски на 05,02,2018г. с програмата за втория учебен срок. 05 и 06.02.2018г. са учебни дни в ЕЦ ДЕВА.

Разговорен курс за възрастни

Начало: 27.02.2018г. – 100 уч.ч.