Monthly Archives септември 2021

Английски език за 4-5г. Общуване чрез игра

Понеделник и сряда 17,15 – 18,00ч.

Бизнес английски ниво А2 за възрастни

100 уч.ч., начало 12.10.2021г. Вторник и четвъртък 18,30 – 20,45ч. , цена 500лв.