Обучение на деца

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ
Програма за обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст на “ДеВа Коларски” ООД е одобрена от Националналната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет с писмо № 698/30.06.2005г.
Децата се разпределят в езикови групи според езиковата им компетентност и при отчитане на индивидуалните им желания. Децата работят самостоятелно, по двойки и на групи. Нивата на езиковите групи са следните: A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, А 1.1.4 =А1.1. Необходимият хорариум за едно ниво на обучение е 100 учебни часа.

Курсовете за деца от 3 до 7 годишна възраст се провеждат за една учебна година:

3-5 годишни: 3 пъти седмично по 30 мин.

5 – 7 годишни: 3 пъти седмично по 30 мин.

Заплащането е на база годишна такса, разпределена в 8 равни вноски.

Каква е тайната на положителното отношение на децата към езика?

 • Обучението се провежда от високо квалифицирани специалисти, които предлагат на децата едно интересно и изпълнено с предизвикателства приключение в света на Английския език.
 • Фирмата има назначен специалист Магистър по специалност Английска филология и професионална квалификация по методика на чуждоезиковото обучение, Магистър по начална и предучилищна педагогика. Това дава възможност за непрекъснат контрол и актуализация на методите на обучение. Фирмата работи с единна методика, която се адаптира спрямо нуждите и възможностите на конкретната група.
 • Развива се детското въображение и фантазия. Поощряват се и се развиват детското творчество и артистичност.
 • Обучението се осъществява по системите ‘Teddy’s Train”, “Zig – Zag Island”, “Get Ready 1″ и “Get Ready 2″, “Hello”, POP.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС

Обучението на ученици се извършва по съвременни учебни системи – OXFORD, CAMBRIDGE, MACMILLAN, EXPRESS PUBLISHING, LONGMAN, ПРОСВЕТА, ЛЕТЕРА

 • Подготовка за матура  след 12 клас
 • Подготовка за външно оценяване след 7 клас
 • Индивидуални уроци
 • 10% отстъпка за стар курсист, продължил обучението без прекъсване.
 • Разговорни и специализирани курсове
 • Подготовка и организиране на изпити Cambridge
 • Интернет достъп на курсистите
 • Мултимедийни продукти в обучението
 • Български език и матеметика за кандидатстване след 7 клас и за помощ в училище – курсове и индивидуални уроци