Курсове за възрастни

Езикови курсове за студенти и възрастни – Английски език

Нива на обучение и съответствие с Европейската Езикова Рамка:

Elementary Pre-inremediate Intermediate Upper-intermediate Advanced FCE TOEFL Кандидатст. курсове CAE
A1- A2 A2 – B1 B1 – B2 B2 – C1 C1 B2-C1 C1+

Стандартни курсове

Езиковото обучение в учебен център ДЕВА е базирано върху четирите основни умения на езика, които курсистите придобиват и усъвършенстват постепенно с всяко следващо ниво: Слушане (listening), четене (reading), писане (writing), говорене (speaking). В четирите нива на обучение, курсистите усвояват основно английската граматика и натрупват богат речников запас.

Elementary – Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Борави с около 1 500 английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо. Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

Pre-intermediate – Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Борави с около 3 000 – 3 300 думи и се запознава по-обстойно с английската граматика. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.

ДОСТИГА ДО СРЕДАТА НА НИВО В1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

Intermediate – Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес-писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език. Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

Upper-intermediate – Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади.

ОБХВАЩА НИВО В2 И НАВЛИЗА В НИВО C1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

Advanced – Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.

ОБХВАЩА НИВО C1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

 

Английски език  ниво TELC Хорариум часове Внасяне на еднократна такса Внасяне такса на три вноски  Цена учебен комплект
Основен курс
Elementary – първо ниво A1 100 270 лв.  100лв.  100лв.  100лв. 50 лв.
Pre-intermediate – второ ниво A2  100  270 лв.  100лв.  100лв.  100лв. 50 лв.
Intermediate – трето ниво B1  100  300 лв.  110лв.  110лв.  110лв. 50 лв.
Upper-intermediate – четвърто ниво B2  100  300 лв.  110лв.  110лв.  110лв. 50 лв.
Advanced – пето ниво C1  140  420 лв.  150лв.  150лв.  150лв. 50 лв.
нива В1, В2, С1 100 300 лв. 110лв. 110лв. 110лв. 50лв.

Подготовка за Сертификати

Основен курс Ниво TELC Хорариум часове + Внасяне на еднократна такса Внасяне такса на три вноски Цена учебен комплект
FCE – GOLD B2 100 350лв. 120лв. 120лв. 120лв. 56лв.
CAE – GOLD C1 100 350лв. 120лв. 120лв. 120лв. 62лв.
TOEFL – 8 изпита B2 100 350лв. 120лв. 120лв. 120лв. 62лв.
TELC  A1-B2  40 200 лв.

 

Специализиран Английски за различни професии

Основен курс Ниво TELC Хорариум часове +Speaking Внасяне на еднократна такса Внасяне такса на три вноски Цена учебен комплект
Бизнес-английски, Market Leader, Working in English A2-B1 80+36 270+80лв. 100+80лв. 100лв. 100лв. 50лв.
Хотелиерски и ресторантьорски английски  A2  80+36  300лв.  100лв. 100лв. 100лв.  50лв.
Разговорни курсове A1-B1  100  270лв.  100лв. 100лв. 100лв.  50лв.

 

Обучението по английски език – основен курс в езикова школа “ДЕВА” се води по оригинални системи,   продукт на популярни  издателства  – Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, Longman.

Обучението се оценява особено високо заради постигнатото оптимално съотношение между граматическите основи на речта и разговорната практика, бързо придобиване на комуникативни умения.

Всяко ниво въвежда по около 1500 нови думи и изрази. Във всички нива е включен т.нар.ситуационен EVERYDAY ENGLISH. Обучението включва непрекъснати проверки на знанията като текущи тестове.