Грипна ваканция

Уважаеми Родители, във връзка със следното СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГРАД СОФИЯ
„Столична РЗИ информира, че считано от 27.01.2018 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. вкл.“, Езиков Център Дева преустановява ГРУПОВИТЕ учебни занимания за горецитирания период. Децата са на английски на 05,02,2018г. с програмата за втория учебен срок. 05 и 06.02.2018г. са учебни дни в ЕЦ ДЕВА.

Разговорен курс за възрастни

Начало: 27.02.2018г. – 100 уч.ч.

Курс В1 за възрастни

Начало: 20.04.2018г., 100 уч.ч., понеделник, сряда и петък – 19.00 – 21.00ч. Край на курса: 22.06.2018г.