За нас

Мисия

Да предлагаме езикови услуги от най-високо качество и да стимулираме обучението през целия живот , т. нар. ‘Lifelong learning’.

Ценности

  • Качество: движени сме от непрекъснат стремеж за повишаване качеството на предлаганите езикови услуги.
  • Комуникация: общуваме активно и открито. Изграждаме доверие в нашите клиенти като спазваме поетите ангажименти.
  • Творчество и иновация: използваме съвременна методика и творчески подходи при обучението.
  • Отзивчивост: откликваме с готовност и гъвкавост към потребностите на нашите клиенти.
  • Почтеност: държим изключително много на почтеността в отношенията ни с клиенти и делови партньори. Изграждаме репутацията си  като се придържаме към най-високите етични стандарти и поведение.