Учебен център “ДЕВА Коларски” ООД

Учебен център “ДЕВА Коларски” ООД предлага целогодишно обучение по английски, немски, руски и български език, лятна езикова занималня.

Обучението се извършва:

-в модерно оборудвани зали;
-от квалифицирани преподаватели;
-чрез използване на забавни видео- и аудиоматериали, спомагащи за по-лесна комуникативност между курсистите и по-лесно усвояване на езика.

 

Мисия
Да предлагаме езикови услуги от най-високо качество и да стимулираме обучението през целия живот , т. нар. ‘Lifelong learning’.

Ценности

  • Качество: движени сме от непрекъснат стремеж за повишаване качеството на предлаганите езикови услуги.
  • Комуникация: общуваме активно и открито. Изграждаме доверие в нашите клиенти като спазваме поетите ангажименти.
  • Творчество и иновация: използваме съвременна методика и творчески подходи при обучението.
  • Отзивчивост: откликваме с готовност и гъвкавост към потребностите на нашите клиенти.
  • Почтеност: държим изключително много на почтеността в отношенията ни с клиенти и делови партньори. Изграждаме репутацията си като се придържаме към най-високите етични стандарти и поведение.