РАЗГОВОРЕН КУРС по английски език

24 уч.ч. – 120 лв. Начало 18,03,2019г.

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ 2019 – ЕКО ЖИВОТ

Начало: 03.06.2019г. За повече подробности кликни въху „Весела ваканция“ в менюто!

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Ниво А1 – начало 12.02.19г.; 100 уч.ч. – 270лв. (вторник и петък 18,30-21,30ч.)

Ниво А2 – начало 11.02.19г.; 100 уч.ч. – 270лв. (понеделник и четвъртък 18,30-21,30ч.)

Разговорен курс, подходящ за след А1 ниво – начало 15,02,2019г.; 24 уч.ч. – 120 лв. (петък 18,30 – 20,30ч.)

Разговорен курс, подходящ за след А2/В1 ниво – начало 13,02,2019г.; 24 уч.ч. – 120 лв. (сряда 18,30 – 20,30ч.)