Английски език за 4-5г. Общуване чрез игра

Понеделник и сряда 17,15 – 18,00ч.

Бизнес английски ниво А2 за възрастни

100 уч.ч., начало 12.10.2021г. Вторник и четвъртък 18,30 – 20,45ч. , цена 500лв.

Записване с отстъпки за 2021 – 2022 уч.г.

Ранно записване: 7 – 18. 06. 2021г. от 8,00 до 18,00ч.

Редовно записване: 7 – 17,09,2021г. от 8,00 до 18,00ч.

Цена за ученици без отстъпки: 800 лв. за 120 уч.ч., разделени на 8 равни вноски по 100лв.